SPONSOR

 

         

  INSTITUCIONET MBESHTETESE:

 

 • Ministria e Turizmit,Kultures, Rinise

 

 • dhe Sporteve e Shqiperise • Bashkia Durres

 

 • Teatri Aleksander Moisiu

 

 • Teatri i Operas dhe i Baletit

 

 

 

ENTET MBESHTETESE:

 

 • Fondacioni Hi CLASSIC
 • Fondacioni për culturën dhe Artet "Fan NOLI"
 • Pro Helvetia
 • Shkolla e Muzikes "Jan Kukuzeli"
 • Jozef GallerI
 • Grupo Instrumental Siglo XX
 • Hotel Ani
 • Pastrimi detar

dhe nje falenderim te veçante per z. Adnan Sukaj, Gjergj Themeli, Aurel Kaçulini dhe Adrian Haxhiaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Kultures

http://www.mtkrs.gov.al/

 

 

 

 

Bashkia e Durresit

http://www.durres.gov.al/

 

 

 

 

 

Teatri " Aleksander Moisiu